Skip to main content

Instagram har lagt till en ny funktion som gör det möjligt för användarna att begränsa känsligt innehåll ytterligare. Syftet är att ge användarna möjlighet att minska hur ofta de exponeras för innehåll som ligger i gråzonen, innehåll som nödvändigtvis inte bryter mot Instagrams regler men som ändå kan uppfattas som stötande.

De nya inställningarna finns tillgängliga i den senaste versionen av Appen. Du hittar dom via Inställningar -> Konto -> Kontrollera känsligt innehåll.

Följande alternativ finns nu tillgängligt:

• Tillåt – Du kan se fler foton eller videor som kan vara upprörande eller stötande
• Begränsa (standard) – Du kan se några foton eller videor som kan vara upprörande eller stötande
• Begränsa ännu mer – Du kan se färre foton eller videor som kan vara upprörande eller stötande

Inställningen ”Begränsa” är standard för samtliga användare. Inställningen ”Tillåt” är endast tillgänglig för användare som är 18 år eller äldre.